In trang | Close Window

THƠ DỊCH PHẠM BÁ CHIỂU

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Trung tâm Giải trí Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Thơ sưu tầm
Mô tả diễn đàn: Chia sẻ các bài thơ hay mà bạn sưu tầm được
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=75850
Ngày in: 31/10/2020 lúc 22:37


Chủ đề: THƠ DỊCH PHẠM BÁ CHIỂU
Gửi bởi: phambachieu
Tiêu đề: THƠ DỊCH PHẠM BÁ CHIỂU
Gửi ngày: 21/08/2020 lúc 21:06
ĐÚNG, EM BẢO: "BIẾN ĐI"
Silva Barunakova Kaputikian

Đúng, em bảo: “Biến đi”
Sao anh không ở lại?
Em bảo: “Bye, đừng đợi”
Cớ gì anh chia xa?

Ngược lời em thốt ra
Mắt lệ tuôn nhoà lối
Sao anh tin lời nói?
Mà không tin mắt em?Bản dịch Phạm Bá Chiểu


Nguyên bản tiếng nga

Да, я сказала: “Уходи”...

Да, я сказала: “Уходи”, -
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, -
Но как же ты со мной расстался?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?In trang | Close Window