In trang | Close Window

Hiểu rõ Tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Các chuyên đề khác
Tên diễn đàn: Sức khỏe và đời sống
Mô tả diễn đàn: Trao đổi về Sức khoẻ và Đời sống
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=75712
Ngày in: 31/10/2020 lúc 23:05


Chủ đề: Hiểu rõ Tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm
Gửi bởi: Linhthuhoang
Tiêu đề: Hiểu rõ Tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm
Gửi ngày: 13/08/2020 lúc 15:38
Tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm, để doanh nghiệp áp dụng cần nắm rõ nội dung và các nguyên tắc.

Tiêu chuẩn HACCP là gì?

HACCP là viết dạng rút gọn của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, & có nghĩa là “hệ thống Phân tích mối nguy PTMN & kiểm soát điểm tới hạn”, hay HT phân tích, xác định & trung tâm theo dõi các mối nguy trọng yếu trong chu kỳ chế biến, sản xuất thực phẩm”.

Tiêu chuẩn HACCP trong an toàn thực phẩm là QMS dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm giám sát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh & đáng tin cậy thực phẩm. HACCP bao gồm những nhận xét có HT đối với all các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước quan trọng với an toàn đáng tin cậy TP. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực KT, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng ý kiến quyết định đến an toàn đáng tin cậy TP.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn - TC HACCP

Công ty sản xuất, kinh doanh thủy sản, TP, thức ăn chăn nuôi…;
Các nhà xưởng CB thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp;
Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn & các trung tâm hoạt đông liên quan tới TP.​

7 NT của TC Haccp

Haccp ban đầu được thực hiện dựa trên 3 NT căn bản, chúng chính là nguyên tắc một, NT 2, và NT 4 ở phía bên dưới. Đến năm 1997, bảy NT HACCP được liệt kê dưới đây đã trở thành tiêu chuẩn. 1 Năm trước đó, Hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ đã cung ứng giấy chứng nhận thứ nhất cho Kiểm tra viên HACCP. Dưới đây là danh mục 7 NT Haccp bao gồm:

thực hiện PTMN (Conduct a hazard analysis)
XĐ các Điểm kiểm soát tới hạn CCP (Identify critical control points)
xây dựng các ngưỡng giới hạn tới hạn cho mỗi ĐKSTH
theo dõi điểm tới hạn
tạo dựng kế hoạch thực hiện khắc phục khi giới hạn tới hạn bị phá vỡ
gây dựng các bước để bảo đảm HT HACCP hành động như dự định
xây dựng các thủ tục thẩm định & lưu giữ hồ sơLợi ích HACCP là gì?

Lợi ích với doanh nghiệp: Nâng cao tin cậy đáng tin cậy phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh & mở rộng thị trường, đặc biệt đối với TP xuất khẩu. Được phép in trên nhãn dấu chứng chỉ phù hợp HT HACCP, tạo lòng tin với người dùng & bạn hàng. Là cơ sở bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký tích hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu & là cơ sở của chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo của Nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài;
Lợi ích với ngành công nghiệp: tăng năng lực cạnh tranh & tiếp thị; giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng & phải thu hồi; cải tiến quy trình sản xuất & điều kiện môi trường; cải tiến năng lực quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng thuận lợi KD & xuất, nhập khẩu thực phẩm;
Lợi ích với nhà nước: cải thiện sức lực cộng đồng, Nâng cao hiệu quả và theo dõi thực phẩm; giảm chi phí cho sức lực cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thêm thương mại; tạo lòng tin của người dân vào việc cung ứng thực phẩm;
Lợi ích đối với người tiêu dùng: giảm rủi ro các bệnh truyền qua TP, Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng sự uy tín vào việc cung cấp thực phẩm; cải thiện cuộc sống trong lĩnh vực sức khỏe & kinh tế – xã hội.

12 bước thiết lập hệ thống tiêu chuẩn - TC HACCP là gì?
thiết lập đội HACCP

Mô tả sản phẩm
xác định mục đích sử dụng của sản phẩm
xây dựng lưu đồ quá trình công nghệ
Kiểm tra sơ đồ chu trình công nghệ
tiến hành Phân tích mối nguy
xđịnh Điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
xây dựng các giới hạn tới hạn
tạo dựng HT theo dõi
Đề ra thực hiện sữa chữa
tạo dựng các thủ tục lưu giữ hồ sơ
thiết lập các thủ tục thẩm traIn trang | Close Window