In trang | Close Window

Xin chào anh em đồng hương thốt nốt cần thơ

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Thốt Nốt thân yêu
Tên diễn đàn: Tâm sự người xa quê
Mô tả diễn đàn: Tâm sự người Thốt Nốt sinh sống xa quê hương
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=60959
Ngày in: 26/08/2019 lúc 10:45


Chủ đề: Xin chào anh em đồng hương thốt nốt cần thơ
Gửi bởi: vachnganvietnam
Tiêu đề: Xin chào anh em đồng hương thốt nốt cần thơ
Gửi ngày: 06/10/2017 lúc 14:50
Thật ra mình sinh ra ở vùng quê thốt nốt cần thơ.. Mình ra đi hơn 20 năm ở TPHCM và nhớ quê da diết mình xin làm quen với anh chị em ở quê qua facebook 

facebook.com/anhkiet43In trang | Close Window