In trang | Close Window

Hổ Trợ Thiết Kế Phần Mềm Làm Website HTML5

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Cựu học sinh và học sinh Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Trung tâm GDTX Thốt Nốt
Mô tả diễn đàn: Nơi thảo luận của HS Trung tâm GDTX Thốt Nốt
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=51445
Ngày in: 06/03/2021 lúc 19:01


Chủ đề: Hổ Trợ Thiết Kế Phần Mềm Làm Website HTML5
Gửi bởi: Ignasia
Tiêu đề: Hổ Trợ Thiết Kế Phần Mềm Làm Website HTML5
Gửi ngày: 24/05/2012 lúc 20:02
Nhằm mục đích tạo ra 1 trang web sống động cho những bạn nào không biết gì về thiết kế web.
Nay mình có dự định là sẽ thiết kế 1 Ứng dụng chuyên dùng để thiết kế Website HTML5, nhưng vấn đề khó khăn chính ở đây là mình không có thời gian để thiết kế Website HTML5, nên mình rất mong các bạn ở trong Quận mình có bạn hay anh chị em nào rành về HTML5 cùng hợp tác thiết kế Template, rồi sao đó mình sẽ tự Load Source vào Ứng dụng để tùy chọn Website.
Vì Source không khó! chỉ khó là ở chổ không có thời gian ngồi thiết kế Website, làm 1 trang đã cực, huống chi làm cả 1 danh sách website (tệ gì cũng 30 website ăn lên, chủ yếu là để cho người dùng tùy chọn website mà mình thích rồi sửa đổi theo ý thích của mình.)

Template không cần đẹp, chủ yếu là có ý tưởng!

Tks for all!In trang | Close Window