In trang | Close Window

Hình họp mặt K96 - Tết 2012

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Cựu học sinh và học sinh Thốt Nốt
Tên diễn đàn: K1996
Mô tả diễn đàn: Nơi trao đổi của các thành viên khóa TN 1996
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=50979
Ngày in: 17/07/2019 lúc 01:54


Chủ đề: Hình họp mặt K96 - Tết 2012
Gửi bởi: huyphan
Tiêu đề: Hình họp mặt K96 - Tết 2012
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:12
Họp mặt K96 - tại nhà Xuân Thi - 28al 2012


Chuẩn bị ...
Phượng Tường ... nghịch nước-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờTrả lời:
Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:14
Cao Kim Uyên - Xuân Thi.  Tuổi jà vặt bông bí tuổi teen Tongue-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:20

Phượng Tường - Thanh Hiếu - Kim Uyên & công chúa của Kim Uyên

-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:23
Đầu bếp Thanh đang làm món gỏi Xoài tôm khô Smiley99

-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:24
Thành phẩm - GỎI XOÀI TÔM KHÔ
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:26
Thành phẩm - THỊT BÒ     Smiley110


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:27
Thành phẩm - THỊT GÀ NƯỚNG Smiley59


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:30
Thành phẩm - LẨU CÁ KHỔ QUA & BÔNG BÍ TUỔI TEEN Smiley74
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:34
Chuẩn bị ACTION-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 11:36
Phượng Tường - Thanh Hiếu vẫn xinh như 18 năm dìa trước Wacko
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:05
Đại gia đình K96

-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:06
Đại gia đình K96
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:10
Action ... Smiley91Smiley63-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:12
ACTION
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:13


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:16


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:16


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:29-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:30


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:32-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:32


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:34


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:55


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:56


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:57


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 12:59


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:00

Gia Đình Minh Thắng - Hồng Vân
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:05
Gia đình Duy Hưng-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:06
Gia đình Trí Nghĩa
-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:07
Gia đình Quốc Thái
-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:07
Gia đình Thúy Liễu
-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:08
Kim Uyên
-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:10
Gia đình Huy - Thi-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:12

Thanh và con ... người ta :))-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:13

Tâm tình ...-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:14
-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:15-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:18-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:22

-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:30
Đại đội F1 K96
-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:44


-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: xuanthi
Gửi ngày: 02/02/2012 lúc 13:46-------------
Hoa tím tương tư đã nở đầy!
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy


Gửi bởi: nina
Gửi ngày: 03/02/2012 lúc 14:08
Bài gốc của huyphan huyphan đã viết:
Do Đầu bếp Huy, Thanh không dặn món nào ăn kèm dzí món nào nên thay vì khổ qua ăn dzí lẩu, Huy Cường lại ăn kèm khổ qua dzí thịt bò...hehehe...nhưng ăn như thế cũng ngon á Tongue 
-------------


Gửi bởi: nina
Gửi ngày: 03/02/2012 lúc 14:12
Bài gốc của xuanthi xuanthi đã viết:Tài sản vô giá của K.96 Tongue


-------------


Gửi bởi: new moon
Gửi ngày: 06/02/2012 lúc 11:01
we re big big girls hehe


Gửi bởi: new moon
Gửi ngày: 06/02/2012 lúc 11:07

Cac anh chi va cac ban hop mat that la vui. Bai dang con thieu dia diem ????Gửi bởi: huyphan
Gửi ngày: 06/02/2012 lúc 11:48
Bài gốc của new moon new moon đã viết:

Cac anh chi va cac ban hop mat that la vui. Bai dang con thieu dia diem ????

Địa điểm tại nhà Huy-Thi: Cửa hàng Nhựa Alo, Cách dốc cầu Cần Thơ Bé 200m hướng cần thơ


-------------
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ


Gửi bởi: Tôn Thái
Gửi ngày: 06/02/2012 lúc 17:22
Thanks Huy đã share hình. Hôm đó bận trực không đi được, buồn quá!

-------------

Bs CKI. TRẦN TÔN THÁI
Trưởng khoa NHI Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

Tel: 0974.644.644
     0949.554.555
Email: bs_trantonthai@yahoo.com.vn


Gửi bởi: vpquyen1979
Gửi ngày: 07/02/2012 lúc 11:04
Thật là vui, tiếc là mình cũng không dự được. Hy vọng có thể hội ngộ với mấy bạn vào năm sau.

-------------
"Experience is what you have learnt from doing and dealing with"


Gửi bởi: nina
Gửi ngày: 08/02/2012 lúc 09:52
Bài gốc của Tôn Thái Tôn Thái đã viết:

Thanks Huy đã share hình. Hôm đó bận trực không đi được, buồn quá!


Năm nay Thái đi không được thì năm sau vậy? Đời còn dài mà. Hihihi. ( thông thường thời gian họp mặt là vào chiều tối trước hôm giao thừa 1 ngày, còn địa điểm thì xác định sau)

Năm mới có gì mới chưa Bác Sĩ? WinkBig smileGửi bởi: nina
Gửi ngày: 08/02/2012 lúc 09:57
Bài gốc của vpquyen1979 vpquyen1979 đã viết:

Thật là vui, tiếc là mình cũng không dự được. Hy vọng có thể hội ngộ với mấy bạn vào năm sau.


Năm sau Quyên nhớ dẫn theo chàng hoàng tử và nàng công chúa của Quyên nha WinkBig smile. Diễm Yến cũng có thêm 2 nàng công chúa xinh đẹp là Diễm Ngọc và Yến Ngọc á Big smile. Điệu nì, chắc Tường phải chạy marathon quá...LOL


Big smile


Gửi bởi: vpquyen1979
Gửi ngày: 08/02/2012 lúc 10:02
Hi Tường,
Hy vọng là có thể dẫn hai nhóc đến họp mặt cùng bạn bè và cho tụi nó gia nhập đại đội F1 của khóa mình.
Ah, sẵn cho Quyên gởi lời thăm sức khỏe đến Diễm Yến nhe.
Còn Tường, tranh thủ nhanh nhanh đi nha...cực lắm mà cũng vui lắm!

-------------
"Experience is what you have learnt from doing and dealing with"


Gửi bởi: nhu_tam
Gửi ngày: 17/02/2012 lúc 23:51
Chào nina Tường, lâu lắm lắm rùi mới được gặp em , em và D.Yền sao rồi ?giờ em đang ở đâu?


Gửi bởi: nina
Gửi ngày: 18/02/2012 lúc 14:30
Bài gốc của nhu_tam nhu_tam đã viết:

Chào nina Tường, lâu lắm lắm rùi mới được gặp em , em và D.Yền sao rồi ?giờ em đang ở đâu?

Em chào chị Hương, gia đình chị khỏe không? 2 bé chắc lớn rồi hẻ chị? đã lâu rồi, em không có dịp gặp lại chị. Hôm trước, em xem hình họp mặt K.85, em thấy chị và chị Nhu, chị vẫn đẹp mặn mà như xưa hé, chị có bí quyết gì chỉ em với Smile

Em được biết gia đình chị đã chuyển về Cần Thơ ở lâu rồi nhưng em không biết địa chỉ và cũng ít có dịp ghé ngang Cần Thơ nên không ghé thăm gia đình chị. Em mong rằng trong tương lai gần chị em mình có dịp gặp lại nhau chị héTongue. Em hiện vẫn sống độc thân tại Sài Gòn, còn Diễm Yến thì đã có 3 bé (1 trai 2 gái) và đang định cư ở Mỹ, sắp tới chắc Bác 4 cũng sang đó đoàn tụ gia đình với chị Diễm luôn Big smile

Em rất vui khi được gặp chị ở diễn đàn này. Em chúc chị cùng gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống Big smile

Phượng Tường


Gửi bởi: Hoàng Thị Huệ
Gửi ngày: 18/02/2012 lúc 19:10
Những vị khách... ngoại khóa 96.

Coi mấy Papa giành ăn kìa mấy bạn, giành cả phần  mẹ Uyên nữa làm mẹ Uyên sắp khóc rồi đó.Ba mẹ đâu rồi? Pa pa , ma ma lo nhậu không hà, tụi con đói bụng dí bị muỗi cắn quá trời nè. Hu hu hu...!


Gửi bởi: nhu_tam
Gửi ngày: 18/02/2012 lúc 22:09
Nina hay thiệt,  chị vẫn thường đi sg đó, em cho chị sđt đi.Khi nào lên sg chị sẽ tìm em.


Gửi bởi: nina
Gửi ngày: 19/02/2012 lúc 07:07
Bài gốc của nhu_tam nhu_tam đã viết:

Nina hay thiệt,  chị vẫn thường đi sg đó, em cho chị sđt đi.Khi nào lên sg chị sẽ tìm em.

Dạ, số ĐT của em là 0906.329.368. Rất vui được gặp lại chị, chúc gia đình chị cuối tuần vui vẻ Big smile


Gửi bởi: NinjaShadow
Gửi ngày: 19/02/2012 lúc 13:23
Bài gốc của huyphan huyphan đã viết:

Họp mặt K96 - tại nhà Xuân Thi - 28al 2012
Phượng Tường ... nghịch nước

.. Lặt bông bí hổng lo lặt bông bí .. mà lại đi xịt nước rùi khi bị chộp hình thì nhe răng ra cười duyên nữa .. đúng là đang nghịch nước thiệt rùi !!Smiley86ặc ặcSmiley46vui vẻ .. he .he..e..e
 
Bài gốc của nina nina đã viết:

Dạ, số ĐT của em là 0906.329.368. Rất vui được gặp lại chị, chúc gia đình chị cuối tuần vui vẻ Big smile
.. Ủa !! .. nghe đồn Nina rùm beng gì gì đó nên đổi số đ.t rùi mờ !?Shockedsuy nghĩ .. hóa ra vẫn đang bí mẹt (bí mật) xài số cũ à ?! .. Tui hổng hay chứ .. vậy hôm nào rảnh rỗi gọi hỏi thăm Nina mí được !!hết giờcười nhăn răngEmbarrassedvui vẻ ..
 


-------------
     .. Giang hồ hành hiệp..thời nay
Gõ phím bấm chuột..mới tay anh hùng !!..


Gửi bởi: ThienK92
Gửi ngày: 21/02/2012 lúc 19:20
Bài gốc của NinjaShadow NinjaShadow đã viết:

Bài gốc của huyphan huyphan đã viết:

Họp mặt K96 - tại nhà Xuân Thi - 28al 2012
Phượng Tường ... nghịch nước

.. Lặt bông bí hổng lo lặt bông bí .. mà lại đi xịt nước rùi khi bị chộp hình thì nhe răng ra cười duyên nữa .. đúng là đang nghịch nước thiệt rùi !!Smiley86ặc ặcSmiley46vui vẻ .. he .he..e..e
 
 
.. Nói vậy chứ bạn Nina hồi đó cũng đảm đang lém đấy nhé các bạn .. hôm nay rảnh rỗi tui lục lọi trên Thotnot.com tình cờ thấy bài viết nài nè .. http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=19233" rel="nofollow - http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=19233  ..
 
Bài gốc của ThienK92 ThienK92 đã viết:

Hi hi !!
- Món này có vẻ được đấy !!Smile Giàu dinh dưỡng nữa !!Thumbs Up Theo tui được biết, trong xoài còn có chiết xuất chất Mangoherbin chống viêm loét da cực tốt, ghẻ lở mụn nhọt rất màu lành .. và còn rất nhiều công dụng khác ..
http://www15.24h.com.vn/y-te-thiet-bi/an-xoai-chua-benh-c62a294162.html" rel="nofollow - http://www15.24h.com.vn/y-te-thiet-bi/an-xoai-chua-benh-c62a294162.html
- Nhiều bạn nói ăn xoài nóng, làm nổi mụn này nọ, v.v.. đó là do ăn nhiều quá thôi, tất nhiên cái gì cũng vậy : nhiều quá không tốt ; ăn vô độ quá thì cơ thể dư thừa lượng đường và các chất có trong xoài, nên cơ thể ta ( nhất là nội tạng ) phải hoạt động nhiều để chuyển hoá chúng, từ đó sinh ra nhiều nhiệt lượng gây nóng cơ thể ..
@ NiNa : he.he !! Ráng nấu món này ngon ngon vào nhé ( giống clip gọt dưa leo này nè !!??ClapConfused), có dịp tui ké tý với !!LOLWink !!
( trích : http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=6742&PN=17" rel="nofollow - http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=6742&PN=17 )
 
.. Chậc..chậc !?Shocked .. hồi đó dzí hồi giờ sao thấy lạ quá !!ngạc nhiên .. nhưng tài năng vẫn không thay đổi đấy nhé .. nhứt là mấy món lặt rau, gọt vỏ thì khỏi chê !!yeah! ..
.. Rất hy dzọng được dịp thưởng thức mấy món nghề của bạn Nina..cộng thêm món Gà xào xoài nữa !!Embarrassed .. nhưng chắc là trong một ngày gần đây thui .. vì răng cỏ tui dạo này bắt đầu lung lay hơi bị nhìu nhìu rùi !!hết giờ .. sợ lâu quá nhai hổng nổi nữa !?vui vẻ ..


-------------
.. http://www.youtube.com/watch?v=MzpWdVyNpM0 .. ( Trời Còn Mưa Mãi )


Gửi bởi: tui_ne
Gửi ngày: 16/06/2012 lúc 17:33
Online lang thang cuối tuần không ngờ gặp lại nhiều bạn cũ! Trông ai cũng vui vẻ hạnh phúc hết. Chúc sức khỏe all my friend Smile.......


Gửi bởi: Phuong Tuong
Gửi ngày: 21/01/2019 lúc 12:47
Hi Thanh Hiếu,

T muốn xem lại kĩ niệm Hình họp mặt lớp tụi mình năm nào, giờ không xem được nữa rồi...Tiếc thật!!!In trang | Close Window