In trang | Close Window

Danh sách Ban quản trị diễn đàn

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Diễn đàn chung
Tên diễn đàn: THÔNG BÁO
Mô tả diễn đàn: Những thông báo mới nhất, nội quy hoạt động từ ban quản trị Diễn đàn
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=3445
Ngày in: 15/07/2020 lúc 13:19


Chủ đề: Danh sách Ban quản trị diễn đàn
Gửi bởi: Admin
Tiêu đề: Danh sách Ban quản trị diễn đàn
Gửi ngày: 13/01/2008 lúc 21:55
DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN

Nick Name

Nhiệm vụ / Điều Hành


 

Nhóm

Ghi chú

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=1" rel="nofollow -

Điều hành chung


 

Administrator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=35" rel="nofollow -

Điều hành chung


 

Administrator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=22" rel="nofollow -

Điều hành chung, K1995


 

Administrator

 


 


 


 


 

 


 


 

 

member_profile.asp?PF=5670" rel="nofollow - ledongho.hercules
 

K1984


 

Moderator

 

member_profile.asp?PF=2747" rel="nofollow -

K1991


 

Moderator

 

member_profile.asp?PF=4542" rel="nofollow -

K1992


 

Moderator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=89" rel="nofollow -  

K1994


 

Moderator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=250" rel="nofollow - -

K1996


 

Moderator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=518" rel="nofollow -  

K1997


 

Moderator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=243" rel="nofollow -

K2002


 

Moderator

Tạm thêm quyền trong "Thốt Nốt quê tôi"

member_profile.asp?PF=2449" rel="nofollow -

K2007


 

Moderator

 

member_profile.asp?PF=799" rel="nofollow -

K2008, K2009


 

Moderator

 

http://thotnot.com/forum/member_profile.asp?PF=330" rel="nofollow -

Ebook, Cù lao Tân Lộc


 

Moderator

 

member_profile.asp?PF=1003" rel="nofollow - Nhóm tình nguyện Niềm Tin


 
Moderator

 

member_profile.asp?PF=2289" rel="nofollow - Chi hội SV Thốt Nốt tại Cần Thơ


 

Moderator

 

member_profile.asp?PF=5632" rel="nofollow -

Điều hành box THPT BC TN & Thuận Hưng


Moderator

 

member_profile.asp?PF=7174" rel="nofollow - Điều hành K2010-TH (Thuận Hưng)  

Moderator

 

ThotNot

 


 

Admin quản lý. Dùng để thử nghiệm các tính năng

 

Ngoài ra các MOD đều có quyền trên box "Quảng cáo - Rao vặt - mua bán - nhắn tin" để duyệt bài.
 
In trang | Close Window