In trang | Close Window

Vầng trăng khóc (các thứ tiếng)

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Trung tâm Giải trí Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Nhạc quốc tế
Mô tả diễn đàn: Chỉ post nhạc quốc tế
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=26748
Ngày in: 26/05/2019 lúc 08:35


Chủ đề: Vầng trăng khóc (các thứ tiếng)
Gửi bởi: Bệnh Tâm Thần
Tiêu đề: Vầng trăng khóc (các thứ tiếng)
Gửi ngày: 27/04/2011 lúc 08:28
Tiếng Miên-------------
Em bị điên, đừng chọc em!Trả lời:
Gửi bởi: Bệnh Tâm Thần
Gửi ngày: 27/04/2011 lúc 08:31
Tiếng Lào-------------
Em bị điên, đừng chọc em!


Gửi bởi: Bệnh Tâm Thần
Gửi ngày: 27/04/2011 lúc 08:34
Tiếng Thái Lan-------------
Em bị điên, đừng chọc em!


Gửi bởi: Bệnh Tâm Thần
Gửi ngày: 27/04/2011 lúc 08:38
Tiếng Hoa-------------
Em bị điên, đừng chọc em!


Gửi bởi: Hoàng Thị Huệ
Gửi ngày: 27/04/2011 lúc 12:55
     Cô thích cách phối nhạc của " Tiếng Miên" và cách dựng phim của "Tiếng Hoa" hơn.
          Cám ơn Benhtamthan!In trang | Close Window