In trang | Close Window

Thông Báo Mở Lớp Taekwondo Tại Trường THCS TT

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Cựu học sinh và học sinh Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Trường THCS Thới Thuận
Mô tả diễn đàn: Nơi thảo luận của học sinh Trường THCS Thới Thuận
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=22123
Ngày in: 18/04/2021 lúc 12:23


Chủ đề: Thông Báo Mở Lớp Taekwondo Tại Trường THCS TT
Gửi bởi: L0Ve_1995
Tiêu đề: Thông Báo Mở Lớp Taekwondo Tại Trường THCS TT
Gửi ngày: 27/03/2011 lúc 21:50
Bộ Môn Taekwondo Mở Lớp Tại Trường THCS Thới Thuận Nèk Coá aj Mún Học Ko dza ClapBig smileLOL[MOVIE WIDTH=400 HEIGHT=400]http://www.youtube.com/watch?v=7ME8DibP4l[/MOVIE]Trả lời:
Gửi bởi: rong_vang_1990
Gửi ngày: 28/03/2011 lúc 11:18
Bài gốc của L0Ve_1995 L0Ve_1995 đã viết:

Bộ Môn Taekwondo Mở Lớp Tại Trường THCS Thới Thuận Nèk Coá aj Mún Học Ko dza ClapBig smileLOL[MOVIE WIDTH=400 HEIGHT=400]http://www.youtube.com/watch?v=7ME8DibP4l[/MOVIE]
cho a hỏi giờ địa điểm này ai dạy võ vậy em. đó a cũng học tới đại đen 2 đăng, nhưng giờ lên ct học nên cũng nghĩ 1 thời gian, nữa nghĩ hè, cho a vô học miễn phí được ko vậy e.Big smile


Gửi bởi: L0Ve_1995
Gửi ngày: 28/03/2011 lúc 13:47
dza đc anh ơi! ^_^In trang | Close Window