In trang | Close Window

Sân chơi Lossless

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Trung tâm Giải trí Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Nhạc theo yêu cầu
Mô tả diễn đàn: Bạn muốn nghe một bài nhạc mà bạn không tìm thấy? Post vào đây.
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=17301
Ngày in: 03/12/2020 lúc 21:16


Chủ đề: Sân chơi Lossless
Gửi bởi: romeotringuyen
Tiêu đề: Sân chơi Lossless
Gửi ngày: 10/11/2010 lúc 12:36
Mình mở thread này để chia sẽ những bài nhạc lossless với cả nhà, và từ nay nếu thời gian cho

 phép mình sẽ post thường xuyên chuyên về định dạng nhạc này( có thể post theo yêu cầu ). Nếu

 muốn tìm một bài nhạc định dạng lossless hãy để lại lời nhắn mình sẽ cùng tìm với bạn và sẽ up link

 trong thời gian sớm nhất có thể. Chúc cả nhà vui vẻ!!!

 Mở hàng là một album của nhóm ABBA năm 1973 : Ring Ringlink Fileserver
http://www.fileserve.com/list/2pZFD7s - http://www.fileserve.com/list/2pZFD7s

link Hotfile
http://hotfile.com/list/997240/13f6176 - http://hotfile.com/list/997240/13f6176

 Một số soft hỗ trợ chơi lossless
http://www.mediafire.com/?y989pb6wgwz1yvz - http://www.mediafire.com/?y989pb6wgwz1yvz

coming soon :watter loo 1974

DS các album mà chúng ta cùng post trong chủ đề này:

 ABBA

- Ring Ring (1973)                              ( Trang 1)
http://www.fileserve.com/list/2pZFD7s - http://www.fileserve.com/list/2pZFD7s
http://hotfile.com/list/997240/13f6176 - http://hotfile.com/list/997240/13f6176

- Watter loo (1974 )                              (Trang 5)

http://fileserve.com/list/3dfU76f - http://fileserve.com/list/3dfU76f

- ABBA (1975)                                        (Trang 5)

http://fileserve.com/list/mZzfJAX - http://fileserve.com/list/mZzfJA

- Arrival (1976)                                      (Trang 5)

http://fileserve.com/list/ERrPWBh - http://fileserve.com/list/ERrPWBh

* AYO

- Gravity at last ( 2008 )                         ( Trang 7 )

http://fileserve.com/list/vRktnKM - http://fileserve.com/list/vRktnKM

- JoyFul                                                    (Trang 8)

http://fileserve.com/list/k4tNaPA - http://fileserve.com/list/k4tNaPA

* Boney  M

  Gold - 20 Greatest Hits                          (Trang 6 )

http://fileserve.com/list/RztCm3e - http://fileserve.com/list/RztCm3e

Bức Tường 

- Vol.4   Ngày Khác (2010)                     ( Trang 4 )

http:// www.fileserve.com/list/a5T7kk4 -  

Dạ vũ Rumba - ChaCha - Bebop         (Trang 4 )


FS
========================================================
http://www.fileserve.com/file/Gv7qtyZ/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.fileserve.com/file/PvStCBk/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.fileserve.com/file/Q65zyNc/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar - http://www.fileserve.com/file/Gv7qtyZ/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/Gv7qtyZ/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.fileserve.com/file/PvStCBk/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.fileserve.com/file/Q65zyNc/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar -
http://www.fileserve.com/file/PvStCBk/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/Gv7qtyZ/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.fileserve.com/file/PvStCBk/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.fileserve.com/file/Q65zyNc/Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar -
http://www.fileserve.com/file/Q65zyNc/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part3.rar
========================================================

MU
========================================================
http://www.megaupload.com/?d=TXD4OC4E   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=D5JJHWC9   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=VF78HJFN   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar - http://www.megaupload.com/?d=TXD4OC4E    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=TXD4OC4E   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=D5JJHWC9   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=VF78HJFN   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar -
http://www.megaupload.com/?d=D5JJHWC9    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=TXD4OC4E   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=D5JJHWC9   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=VF78HJFN   %20Da%20Vu%20Rumba%20-%20ChaCha%20-%20Bebop.part3.rar -
http://www.megaupload.com/?d=VF78HJFN    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part3.rar
========================================================

RS
http://www.rapidshare.com/files/423405028/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part1.rar%20www.rapidshare.com/files/423404692/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part2.rar%20www.rapidshare.com/files/423404975/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part3.rar - http://www.rapidshare.com/files/423405028/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part1.rar
http://www.rapidshare.com/files/423405028/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part1.rar%20www.rapidshare.com/files/423404692/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part2.rar%20www.rapidshare.com/files/423404975/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part3.rar -
http://www.rapidshare.com/files/423404692/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part2.rar
http://www.rapidshare.com/files/423405028/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part1.rar%20www.rapidshare.com/files/423404692/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part2.rar%20www.rapidshare.com/files/423404975/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part3.rar -
http://www.rapidshare.com/files/423404975/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part3.rar


Đàm Vĩnh Hưng

http://www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - - Vol.1 Tình Ơi Xin Ngủ Yên                      ( Trang 3)

http://www.fileserve.com/list/vqa2x9N - http://www.fileserve.com/list/vqa2x9N

- Vol.2 : Bình Minh Sẽ Mang Em Đi             (Trang 4 )

http://www.fileserve.com/list/x5RPbTV - http://www.fileserve.com/list/x5RPbTV

* Dire Straits

- Brothers In Arms

http://fileserve.com/list/4pDThU9 - http://fileserve.com/list/4pDThU9          ( Trang 7)

* Enigma

- MCMXC AD ( 1990 )                                 ( Trang 9 )

http://hotfile.com/list/1076292/c3b4b94 - http://hotfile.com/list/1076292/c3b4b94

- The Cross Of Changes (- 1993 -)           ( Trang 9 )

http://hotfile.com/list/1076296/e056841 - http://hotfile.com/list/1076296/e056841

- Le Roi Est Mort, VIVE Le Roi (1996)      ( Trang 9 )

http://hotfile.com/list/1076301/9e6c210 - http://hotfile.com/list/1076301/9e6c210

Kenny G

- Kenny G Heart and Soul (2010)              ( Trang 4 )

http://  www.fileserve.com/list/HkhRTkR -  

  http:// hotfile.com/list/1006118/45204ab - http://hotfile.com/list/1006118/45204ab

* Khắc Việt

- Yêu Lại Từ Đầu                                        ( Trang 7 )

http://fileserve.com/list/Bc8mPhr - http://fileserve.com/list/Bc8mPhr

Lam Trường

- Mãi Mãi (1999)                                          ( Trang 3 )
http://www.fileserve.com/list/E9SAgjX - http://www.fileserve.com/list/E9SAgjX

- Biển Trắng                                                   ( Trang 3 ) 
http://www.fileserve.com/list/u8kxzvy - http://www.fileserve.com/list/u8kxzvy

Linkin Park

- Hybrid Theory (2000)                                ( Trang 1)
http://www.fileserve.com/list/7khcn4f - http://www.fileserve.com/list/7khcn4f
http://hotfile.com/list/997289/0c48d8e - http://hotfile.com/list/997289/0c48d8e

- One Step Closer (2000)                              (Trang 6)

http://fileserve.com/list/sPs2qET - http://fileserve.com/list/sPs2qET

Michael Bolton
- Michael Bolton Greatest Hits                (Trang 1)
http://hotfile.com/list/985955/a462a23 - http://hotfile.com/list/985955/a462a23
http://www.fileserve.com/list/dueS6Ba - http://www.fileserve.com/list/dueS6Ba

Modern Talking
- MODERN TALKING - THE FINAL ALBUM  (Trang 3)
                                                                            MU
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.megaupload.com/?d=XF90T0J6    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.megaupload.com/?d=OS85DWDP    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part3.rar
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part4.rar
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.megaupload.com/?d=XHU3QS00    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part6.rar
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
                                                                             FS
  http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -   http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part1.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part2.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part3.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part4.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part5.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -
http://www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part6.rar
http://%20www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar%20%20www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar%20%20www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar%20%20www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar%20%20www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar%20%20www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar%20%20www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar -

Mỹ Tâm

- Melodies of time (2010 )                           (Trang 3 )

http://www.fileserve.com/list/fcM52jw - http://www.fileserve.com/list/fcM52jw

- To The Beat                                                ( Trang 8 )

http://fileserve.com/list/HgtmvAN - http://fileserve.com/list/HgtmvAN

Như Quỳnh

- Chuyện Hoa Sim                                          ( Trang 1)
                                  
http://www.fileserve.com/list/qsHurWM - http://www.fileserve.com/list/qsHurWM

* NOO Phước Thịnh

Đổi Thay (2010)                                            ( Trang 7 )

http://fileserve.com/list/VdRhar2 - http://fileserve.com/list/VdRhar2

The Beatles
- With The Beatles (1963)                          (Trang 2)
http://hotfile.com/list/994331/32b84da - http://hotfile.com/list/994331/32b84da
http://www.fileserve.com/list/34FeNWf - http://www.fileserve.com/list/34FeNWf
Trịnh Nam Sơn                                        
- Album Trịnh Nam Sơn và những sáng tác mới (Trang 4)

http://www.fileserve.com/list/KrU3nDd - http://www.fileserve.com/list/KrU3nDd

Tuấn Ngọc                                                        
- 15 Tình Khúc TRỊNH CÔNG SƠN                     (Trang 5)
http://fileserve.com/list/35yKg4R - http://fileserve.com/list/35yKg4R

Vanessa Paradis

- M&J                                                                   ( Trang 6)

http://fileserve.com/list/GAysWvc - http://fileserve.com/list/GAysWvc
Secret Garden 
- Song from a secret garden                                  ( Trang 3 )

  http://www.fileserve.com/list/3kDV3v4 - http://www.fileserve.com/list/3kDV3v4

- White Stones (1997)                                     (Trang 4)
http://www.fileserve.com/list/uyJQcrk - http://www.fileserve.com/list/uyJQcrk

- Dawn Of a New Century (1999)                       (Trang 5)

http://fileserve.com/list/925TMNu - http://fileserve.com/list/925TMNu

- Dreamcatcher (2001)                                        (Trang 6)

http://fileserve.com/list/BTDV6wK - http://fileserve.com/list/BTDV6wK

- Once In A Red Moon (2002)                              ( Trang 7)

http://fileserve.com/list/JKZNenT - http://fileserve.com/list/JKZNenT

 The ultimate Secret Garden (2004)                   (Trang 7)

http://fileserve.com/list/ew5uBGA - http://fileserve.com/list/ew5uBGA

update thường xuyênEmbarrassed

           


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.Trả lời:
Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 10/11/2010 lúc 15:10
Tiếp theo Linkin Park01- Papercut

02- One Step Closer

03- With You

04- Points Of Authority

05- Crawling

06- Runaway

07- By Myself

08- In The End

09- A Place For My Head

10- Forgotten

11- Cure For The Itch

12 - Pushing me away

Link fileserver: 

http://www.fileserve.com/list/7khcn4f - http://www.fileserve.com/list/7khcn4f

Link Hotfile:

http://hotfile.com/list/997289/0c48d8e - http://hotfile.com/list/997289/0c48d8e

Coming soon Album : One Step Closer (2000)-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: leminhruong
Gửi ngày: 10/11/2010 lúc 18:45
wo chủ đề này hay quá ta cho mình xin cái link tải album của ca sĩ như quỳnh nha bạn


-------------
trường


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 10/11/2010 lúc 22:38
Mình bổ sung thêm về định nghĩa nhạc Lossless để mọi người có một vài khái niệm về nó, bạn có thể xem tại đây  http://www.vn-zoom.com/f351/thao-luan-dinh-nghia-ve-nhac-lossless-563102.html - Định nghĩa nhạc Lossless

Tóm lại, lossless có chất lượng âm thanh tốt nhất. Nếu bạn thực sự thích một album của ca sĩ mình yêu thích, hãy tìm một bộ album lossless và trải nghiệm sự khác biệt. Cảm ơn bạn romeotringuyen đã mở topic này cho mọi người ^^. Hy vọng topic sẽ lên Top.

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 10/11/2010 lúc 22:56
Nguồn từ wikipedia cho biết thì ca sỹ Như Quỳnh có gần 20 solo album ( khoảng 320 bài hát ) và gần 10

 Duet album, mình post trước 1 CD của ca sỹ này các album tiếp theo mời bạn Trường theo dõi phần

 coming soon hoặc bạn có thể yêu cầu theo album nhé, chào bạn chúc bạn thưởng thức nhạc vui

 vẻ!!
link fileserver

http://www.fileserve.com/list/qsHurWM - http://www.fileserve.com/list/qsHurWM

Coming soon : Anh tiền tuyến em hậu phương


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 10:27
Còn đây là bộ sưu tập hơn 20 video chất lượng cao của Linkin Park
Link: 

http://www.fileserve.com/list/Th2C6R3 - http://www.fileserve.com/list/Th2C6R3

Link:

http://hotfile.com/list/990693/e319126 - http://hotfile.com/list/990693/e319126-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Xóm Kênh
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 12:15


Michael Bolton - The Ultimate Collection (2002)
Mp3 | 320 kbps | 44,1kHz | Stereo | Pop | 332 MB

Tracklist:

Disc 1:
1. Soul Provider
2. (Sittin On) The Dock Of The Bay
3. How Am I Supposed To Live Without You
4. How Can We Be Lovers
5. When I'm Back On My Feet
6. Georgia On My Mind
7. Time Love & Tenderness
8. When A Man Loves A Woman
9. Missing You Now
10. Steel Bars
11. Said I Loved You But I Lied
12. Lean On Me
13. Can I Touch You...There?
14. Love Is The Power
15. Soul Of My Soul
16. Whiter Shade Of Pale

Disc 2:
1. I Promise You
2. I Found Someone
3. Love So Beautiful
4. Ain't Got Nothing If You Ain't Got Love
5. Drift Away
6. Reach Out I'll Be There
7. Best Of Love
8. Go The Distance
9. Sexual Healing
10. Ain't No Sunshine
11. Nessun Dorma (From Turandot)
12. Once In A Lifetime
13. Dream Is A Wish Your Heart Makes
14. To Love Somebody
15. Now That I Found You
16. That's What Love Is All About

Trích dẫn
Download from Hotfile:
http://hotfile.com/dl/81397270/d3dbc78/Michael20Bolton20-20The20Ultimate20Collection.part1.rar.html - Part 1
http://hotfile.com/dl/81397292/761eb78/Michael20Bolton20-20The20Ultimate20Collection.part2.rar.html - Part 2
http://hotfile.com/dl/81397298/28cc3ce/Michael20Bolton20-20The20Ultimate20Collection.part3.rar.html - Part 3

FileServe:
http://www.fileserve.com/file/NvZY8fj - Part 1
http://www.fileserve.com/file/vz5ZSdu - Part 2
http://www.fileserve.com/file/tsteTRV - Part 3

Uploading:
http://uploading.com/files/cf9dcb3a/Michael%252520Bolton%252520-%252520The%252520Ultimate%252520Collection.part1.rar/ - Part 1
http://uploading.com/files/58a5aem3/Michael%252520Bolton%252520-%252520The%252520Ultimate%252520Collection.part2.rar/ - Part 2
http://uploading.com/files/5a722mc9/Michael%252520Bolton%252520-%252520The%252520Ultimate%252520Collection.part3.rar/ - Part 3


-------------
"..Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.."

     (Nguyễn Đình Chiểu)


Gửi bởi: Xóm Kênh
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 12:16


VA - Top Dance Nation (2010)
Mp3 | 320 kbps | 44,1kHz | Stereo | House, Dance | 115 Mb

Tracklist:

1. Telefunky - Shake Your Body - 099 Mafia Remix
2. Jesse Spalding - Stay - Andrea Di Gregorio Remix
3. The Bonecrushers - Disco Duck - Original Extended Mix
4. Andrew See - Kimera - Electro Mix
5. Andrew See, Riccardo Corda - Crazy Teacher - Interfercence Mix
6. Andrew See, Julian DJ, Martellojay - Harmony Of Love - Original Asav Mix
7. Andrew See, 099 Mafia - Tektronik - Julian DJ & Andrew See Remix
8. Andrew See, Julian DJ, TribeX - Pan Flute - Original Mix
9. DJ Riky B - Bass Reflex - Original Mix
10. Franco Frassi, Suzie Kennedy - I Wanna Be Loved By You - Original Mix

Trích dẫn
Download  from Hotfile:
http://hotfile.com/dl/81394836/4fd02e1/VA_-_Top_Dance_Nation.rar.html - Click here

FileServe:
http://www.fileserve.com/file/gWKwbbu - Click here

Uploading:
http://uploading.com/files/7fb3dm75/VA_-_Top_Dance_Nation.rar/ - Click here


-------------
"..Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.."

     (Nguyễn Đình Chiểu)


Gửi bởi: Xóm Kênh
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 12:17


VA - Dance Stop v.1
Mp3 | 320 kbps | 44,1kHz | Full Stereo | Dance | 295 Mb

Tracklist:

1. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat (Zagazound Club Extended) (4:16)
2. Angie Be - Forever (English Extended Mix) (6:18)
3. Be Together (Original All Generation Mix) (5:17)
4. DJ Cookis - This Must Be A Dream 2010 (Sound Maker Remix) (4:45)
5. Evian Kado Ft. Thaya - World On Fire (Rokai Extended Mix) (4:51)
6. Fly Project - Goodbye (Emil Lassaria Remix) (6:38)
7. Housemaxx & Dd2 vs. Rudy Mc - Upside Down (Summerlectro Mix) (5:06)
8. Juan Martinez - Play The Music (Extended Mix) (5:17)
9. K-Tronic - Iko Iko 2010 (Extended Mix) (4:29)
10. MaXimA (D.I.P Project) - Don`t Let Go (Extended Version) (5:09)
11. MG Traxx - I Like (Money G Remix) (7:38)
12. Miley Cyrus - Who Owns My Heart (The Alias Mixshow) (4:57)
13. Mr. Danny feat. Priscila Due - Let's Go (Extended Mix) (6:09)
14. New Generation feat. Lucas - Touch Somebody ( Iane Robertson Mix ) (6:51)
15. Nexx - Paralyzed (Soundfactory Club Mix) (8:32)
16. close your eyes (trokken remix) (5:21)
17. Paul Johns Feat. Umberto Tabbi - Ciao Siciliano (Original Mix) (6:28)
18. Plaza People - D.A.N.C.E. (The Happy Mix) (5:49)
19. Qpido Level - The Pitzi Song (Official Extended) (5:08)
20. Rihanna - Only Girl (In The World) (Liam Keegan Remix) (4:38)
21. Sandy Chambers feat. La Maison Derriere - Born To Be Free (Original Mix) (4:41)
22. Shakira Ft. Dizzee Rascal - Loca (Freemasons Mixshow Extended Mix) (5:12)
23. Ultra feat. Fearless and Dappy - Addicted To Love (Cahill Club Mix) (6:15)

Trích dẫn
Download  from Hotfile:
http://hotfile.com/dl/81395068/1439304/Dance_Stop_v.1.part1.rar.html - Part 1
http://hotfile.com/dl/81395109/054cc83/Dance_Stop_v.1.part2.rar.html - Part 2
http://hotfile.com/dl/81395107/6ede325/Dance_Stop_v.1.part3.rar.html - Part 3

FileServe:
http://www.fileserve.com/file/ybeTdpp - Part 1
http://www.fileserve.com/file/y45Dbrm - Part 2
http://www.fileserve.com/file/YxCYTPx - Part 3

Uploading:
http://uploading.com/files/a9485a76/Dance_Stop_v.1.part1.rar/ - Part 1
http://uploading.com/files/d47166c3/Dance_Stop_v.1.part2.rar/ - Part 2
http://uploading.com/files/958da8bc/Dance_Stop_v.1.part3.rar/ - Part 3


-------------
"..Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.."

     (Nguyễn Đình Chiểu)


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 13:32
Michael Bolton Greatest Hits (Lossless)

Michael Bolton Greatest Hits | Ape - 506MB - 1CD | 1985 - 1995
Bộ sưu tập những ca khúc hay nhất của Michael Bolton từ năm 1985 đến 1995. Bạn sẽ bắt gặp khá nhiều ca khúc vượt thời gian trong bộ sưu tập này ( How Am I Supposed to Live Without You , When a Man Loves a Woman , Said I Loved You...But I Lied )

List Song: 
1. That's What Love Is All About 
2. (Sittin' On) The Dock of the Bay
3. Soul Provider
4. How Am I Supposed to Live Without You 
5. How Can We Be Lovers 
6. When I'm Back on My Feet Again 
7. Georgia on My Mind 
8. Time, Love and Tenderness 
9. When a Man Loves a Woman 
10. Missing You Now 
11. Steel Bars 
12. Said I Loved You...But I Lied 
13. Can I Touch You...There? 
14. I Promise You 
15. I Found Someone 
16. A Love So Beautiful 
17. This River
Tải về
Hotfile Link:
http://hotfile.com/list/985955/a462a23 - Download
File Serve Link (Tốc độ 200kb/s)
http://www.fileserve.com/list/dueS6Ba - Download


-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 13:33
With The Beatles (1963)


With The Beatles - The Beatles| APE - 232MB - 14 Track | 1963

List Song:

1. It Won't Be Long
2. All I've Got To Do
3. All My Loving
4. Don't Bother Me
5. Little Child
6. Till There Was You
7. Please Mister Postman
8. Roll Over Beethoven
9. Hold Me Tight
10. You Really Got A Hold On Me
11. I Wanna Be Your Man
12. Devil In Her Heart
13. Not A Second Time
14. Money

Tải về
HotFile: http://hotfile.com/list/994331/32b84da - Download
Fileserve (Tốc độ 200kb/s):   http://www.fileserve.com/list/34FeNWf - Download


-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: c0m3
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 14:10
ai cần thì mình post nha...tại làm biến quá nên sợ up ko ai down mất công :)
-------------
I swear I'll be a bette man....


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 14:10
Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tham gia nhưng vì theo tiêu chí chung, tránh làm loãng

 chủ đề của Topic mình xin có một đề nghị  là các bài hát mà chúng ta chia sẽ lẫn nhau trong

 Topic này sẽ là những bài hát có định dạng Lossless Audio Codec ( LAC ) ( *.DTS, *.APE,

*. ALAC, *.FLAC, *.WAV ) gọi chung là lossless. Một vài ý kiến nho nhỏ mong được góp phần tiện

 lợi hơn cho việc tìm kiếm và sưu tầm thể loại nhạc này cho chúng ta. Thân chào!!


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 14:26
Bạn này ngộ thiệt :D, up lên luôn đi rồi sẽ có người download ngay thôi mà :))

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 14:28
Ý có mà giấu hé, vô tới đây rồi mà còn không biết nữaLOL

-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: esterdesign
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 15:07
Ấy ấy Xóm Kênh ơi, Bolton của bro up thì tuỵêt rồi đấy. nhưng sao bro qứt thành mp3 vậy. đây là thread Lossless mừ.

@to all; nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
@Romeotringuyen: thanks so much, thread so cool.


-------------
Vận mệnh của mình là do chính mình định đoạt. Hãy tỉnh táo, vượt qua khó khăn. Hãy cởi mở và tha thứ cho mình. Mục đích sống luôn nằm trong niềm tin và nghị lực.


Gửi bởi: Xóm Kênh
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 15:19
Bài gốc của esterdesign esterdesign đã viết:

Ấy ấy Xóm Kênh ơi, Bolton của bro up thì tuỵêt rồi đấy. nhưng sao bro qứt thành mp3 vậy. đây là thread Lossless mừ.


Kệ chơi luôn bạn ơi, chất lượng 320kbps mừ, miễn sao nghe phê là ok LOL (mấy thằng này nó đang kiếm cơm chứ đâu, dân trong nghề ko hà)


-------------
"..Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.."

     (Nguyễn Đình Chiểu)


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 15:43
:( Vậy đâu có được bạn, cho nó đúng nghĩa Lossless đi chứ, mp3 xen kẽ sẽ loãng đó ;)) (Kiếm cơm hay không thì tùy bạn nghĩ thôi, bỏ công ra download nghe thử rồi upload lại cho ai cần còn hơn là quăng bừa nó cái link leech được ở đâu đấy vào rồi la làng - mà ăn nói cho cẩn thận nhé)

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: Xóm Kênh
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:00
Bài gốc của Sun Sun đã viết:

  mà ăn nói cho cẩn thận nhé)


vậy nói sao mới vừa lòng mày hả nhóc !!! Ouch


-------------
"..Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.."

     (Nguyễn Đình Chiểu)


Gửi bởi: esterdesign
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:13
Hem có phở kiếm cơm, hay point gì hết á XómKênh ui. Núi chung chia sẻ cùng có lợi thôi. Việc kiếm point hay $ thì mí IP nước ngoài mới có lợi, IP VN chừng nào mới kiếm dc $. Tuy nhiêu, nếu bro cần 1 chương trình, nhạc, phim hay bất kỳ gì gì mà nó share lên mạng chia sẻ là thúi cho Ip VN luôn. Chỉ có Acc pre mới down dc, song song đó, tận dụng acc pre, ta sẽ úp lại. chia qua sớt lại, 2 bên cùng có lợi. vậy thôi.

Nhìn chung bro nói cũng có lý chứ ko fải ko. Tùy Xóm "Kênh" của bro mùi gì mà thôi!LOL


-------------
Vận mệnh của mình là do chính mình định đoạt. Hãy tỉnh táo, vượt qua khó khăn. Hãy cởi mở và tha thứ cho mình. Mục đích sống luôn nằm trong niềm tin và nghị lực.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:15

Mình sưu tầm được 1 bộ 7 cd và sẽ post tuần tự

Songs from a Secret Garden (1996)
White Stones (1997)
Dawn of a New Century (1999)
Dreamcatcher: Best of Secret Garden (2001)
Once in a Red Moon (2002) Bao gồm một ca khúc được thực hiện bởi Julian Lloyd Webber
The Ultimate Secret Garden (2004, Châu Á)
Dreamcatcher: Best of Secret Garden (2004, Úc)
Earthsongs (2005)
Inside I'm Singing (2007)

 Songs from a secret garden

Link:    http://www.fileserve.com/list/3kDV3v4 - http://www.fileserve.com/list/3kDV3v4

Coming soon :  http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Stones&action=edit&redlink=1 - White Stones  (1997)
-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:24
Nói chung cũng là chia sẻ thôi, cảm ơn Ester đã comment. Mà Ester cũng là designer ah :D
@ Xóm Kênh: vừa lòng thì không thể rồi, gọi sao thì tùy ông bạn thôi. Đứng có suy bụng TA mà ra bụng người nhé :)). Chào


-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: esterdesign
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:27

MODERN TALKING - THE FINAL ALBUM

DVD này là bản cuối cùng của nhóm MT.
Link bên dưới được tách rời audio, không có hinh đâu nhé. Bật vô lum chừng 50 thôi là nghe phê lòi tai luôn.

các bro hãy thử chất DTS của album này coi.MU
=================================================================
http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar - http://www.megaupload.com/?d=OKET36A6    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=XF90T0J6%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar - http://www.megaupload.com/?d=XF90T0J6    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=OS85DWDP%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar - http://www.megaupload.com/?d=OS85DWDP    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part3.rar
http://www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar - http://www.megaupload.com/?d=I7G4WQVI    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part4.rar
http://www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar - http://www.megaupload.com/?d=ELRJU7WZ    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part5.rar
http://www.megaupload.com/?d=XHU3QS00%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar - http://www.megaupload.com/?d=XHU3QS00    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part6.rar
http://www.megaupload.com/?d=G30HXYU8%20%20%20%20MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.megaupload.com/?d=G30HXYU8    MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part7.rar
=================================================================

FS
=================================================================
http://www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part1.rar - http://www.fileserve.com/file/YDXKB3W/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part2.rar - http://www.fileserve.com/file/z7j8vkn/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part3.rar - http://www.fileserve.com/file/vNK5QQ9/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part4.rar - http://www.fileserve.com/file/w88anKc/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part5.rar - http://www.fileserve.com/file/ew5z76U/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part6.rar - http://www.fileserve.com/file/jvmz3Nh/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part6.rar
http://www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN%20TALKING%20-%20The%20Final%20Album%20DTS%205.1.part7.rar - http://www.fileserve.com/file/vExgBzE/MODERN TALKING - The Final Album DTS 5.1.part7.rar
=================================================================-------------
Vận mệnh của mình là do chính mình định đoạt. Hãy tỉnh táo, vượt qua khó khăn. Hãy cởi mở và tha thứ cho mình. Mục đích sống luôn nằm trong niềm tin và nghị lực.


Gửi bởi: esterdesign
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 16:31
Bài gốc của Sun Sun đã viết:

Nói chung cũng là chia sẻ thôi, cảm ơn Ester đã comment. Mà Ester cũng là designer ah :D


Ờ, thì Đì giai sơ sơ, chuyên thiết kế mẫu, bao bì, câtloge và bìa sách.
"Esterdesign - Let me share your stress!"


-------------
Vận mệnh của mình là do chính mình định đoạt. Hãy tỉnh táo, vượt qua khó khăn. Hãy cởi mở và tha thứ cho mình. Mục đích sống luôn nằm trong niềm tin và nghị lực.


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 17:01
Ester chưa lập site ah. designer kiếm cái site gắn cái portfolio vào dễ tìm khách hàng :D. Sun thì Designer tập sự thôi :)) mà rãnh rỗi ghé site Sun (Ở chữ ký) chơi nhà ^^ Viết về design. Thôi trả lại topic không loãng như nước đá bây giờ :))

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: Thọt 2
Gửi ngày: 11/11/2010 lúc 18:27
Bài gốc của Sun Sun đã viết:

Thôi trả lại topic không loãng như nước đá bây giờ :))


thêm miếng chanh + đường = làm 1 ly đá chanh uống cho mát ClapClapClap


-------------
Bác Hồ có nói:
...Gian nan rèn luyện mới thành công...


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 12/11/2010 lúc 12:25
Tiếp theo là series của Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu từ VOL 1                                                                   http://www.fileserve.com/list/vqa2x9N - DOWNLOAD

Coming soon Vol.2 Binh Minh Se Mang Em Di 2001-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 09:04
                                                                  Lam Trường 
Vol.1 Mãi Mãi (1999)  [flac]1.   Em đâu rồi 
2.   Mãi Mãi
3.   Có em từ đây
4.   Tuyế sơn phi hồ
5.   Giọt lệ chia ly
6.   Giấc mơ thiên đường       >>> http://www.fileserve.com/list/E9SAgjX -                  
7.   Ngày em đến

8.   Chia tay trong mưa
9.   Mưa Nhớ
10. Cảm xúc
11. Chén rượu tình
12. Vầng trăng khuyết

 Biển Trắng (2000) [flac]1. Hãy yêu đời
2. Dấu vết bình yên
3. Biệt ly
4. Tình đầu
5. Kan guo lai
6. Biển Trắng                         >> http://www.fileserve.com/list/u8kxzvy - Chút Tình Thơ Ngây (2000)


                                                                         


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 14:50
                                                                       Mỹ Tâm
Melodies of time (2010)


                        >> http://www.fileserve.com/list/fcM52jw -
coming soon : Vol.7 - To The Beat (2008)


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: canon
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 14:58
thanks.ủng hộ cho ĐK

-------------
hôm nay trời đẹp vô cùng
ngồi làm việc mãi có khùng hay không ???


Gửi bởi: esterdesign
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 18:34
Dạ vũ Rumba - ChaCha - Bebop
Nhạc thích hợp cho khiêu vũ

Preview


http://s11.photobucket.com/albums/a153/feihai/Music/?action=view&current=CD.jpg">Photobucket

http://s11.photobucket.com/albums/a153/feihai/Music/?action=view&current=Cover1.jpg">Photobucket

http://s11.photobucket.com/albums/a153/feihai/Music/?action=view&current=Cover2.jpg">Photobucket

FS
========================================================
http://www.fileserve.com/file/Gv7qtyZ/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/PvStCBk/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/Q65zyNc/Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part3.rar
========================================================

MU
========================================================
http://www.megaupload.com/?d=TXD4OC4E    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=D5JJHWC9    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=VF78HJFN    Da Vu Rumba - ChaCha - Bebop.part3.rar
========================================================

RS
========================================================
http://www.rapidshare.com/files/423405028/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part1.rar
http://www.rapidshare.com/files/423404692/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part2.rar
http://www.rapidshare.com/files/423404975/Da_Vu_Rumba_-_ChaCha_-_Bebop.part3.rar
========================================================


-------------
Vận mệnh của mình là do chính mình định đoạt. Hãy tỉnh táo, vượt qua khó khăn. Hãy cởi mở và tha thứ cho mình. Mục đích sống luôn nằm trong niềm tin và nghị lực.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 19:28


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 19:38
                                   Kenny G

Kenny G Heart and Soul (2010)


                                                           FS
                          http://www.fileserve.com/list/HkhRTkR - http://www.fileserve.com/list/HkhRTkR
                                                           HF
                          http://hotfile.com/list/1006118/45204ab - http://hotfile.com/list/1006118/45204ab-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: leminhruong
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 20:56
cảm ơn anh tringuyen nha e rất là thích ca sĩ như quỳnh hát ở đây e cũng mới tìm được trang này củng chuyên tải nhạc losless nè chắc anh biết trang này e up thử anh cho em ý kiến nha
http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=47690


-------------
trường


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 13/11/2010 lúc 21:21
Trang Trường đưa nguồn lossless nhiều lắm ý, nếu có thời gian Trường vào Topic up để anh em thưởng thức nháBig smile

P/s:  http://www.mediafire.com/?sharekey=42cacc66dad1027cab1eab3e9fa335ca574d3f20f7cf366c - http://www.mediafire.com/?sharekey=42cacc66dad1027cab1eab3e9fa335ca574d3f20f7cf366c

đây là link cua 320 bài hát do ca sy như quỳnh solo cung như duet
Nhưng mình dự định là sẽ tổng hợp lại theo album, theo năm cho các bạn dễ sưu tầm. Cảm ơn bạn đã ủng hộ topic


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 14/11/2010 lúc 15:03
                                                                Đàm Vĩnh Hưng

Vol.2 : Bình Minh Sẽ Mang Em Đi
   
     
1. Nuối Tiếc

2. Cô Đơn Mình Anh

3. Bình Minh Sẽ Mang Em Đi

4. Lạc Mất Mùa Xuân

5.T
ình Yêu Không Lời

6. Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu    

7. Có Lẽ Nào

8. Huyền Thoại Nàng Tô Thị

9. Rồi Anh Sẽ Quên

10. Ngày Em Đi

11. Góc Phố Rêu Xanh
 
 >>   http://www.fileserve.com/list/x5RPbTV -   http://www.fileserve.com/list/x5RPbTV -
Coming soon : Vol.3 Một Trái Tim Tình Si


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 14/11/2010 lúc 19:07
                                                        Secret Garden 
1997  Secret Garden - White Stones


                                                                     http://www.fileserve.com/list/uyJQcrk - DOWNLOAD
coming soon : 1999  Secret Garden - Dawn of a new century


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 14/11/2010 lúc 22:13
Cảm ơn anh tringuyen về cái đĩa Kenny G nhe ^^ 

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 15/11/2010 lúc 15:46
                                                                    Bức Tường
Vol.4  Ngày Khác (2010)                              FS
                 http://www.fileserve.com/list/a5T7kk4 - http://www.fileserve.com/list/a5T7kk4

                                     coming soon : Vol3. Nam Châm


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 16/11/2010 lúc 17:15
Lãng mạn và  một chút nét phong trần là những gì mình muốn nói về:                                                
                                          

                                         TRỊNH NAM SƠN

Album Trịnh Nam Sơn và những sáng tác mới
                                                                                                                            
                                                               http://www.fileserve.com/list/KrU3nDd -  


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 17/11/2010 lúc 15:25
                                  ABBA
                                                         Album : Waterloo (1974)

                                                                        
                             http://www.fileserve.com/list/3dfU76f -                                                        coming soon : ABBA (1975)-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 17/11/2010 lúc 20:26
                                Tuấn Ngọc
                                                Album : 15 Tình Khúc Trịnh Công Sơn
 
                                                                        
                             http://www.fileserve.com/list/35yKg4R --------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 19/11/2010 lúc 08:49
       
       wao wao... với bài waterloo ABBA  đã chiến thắng vẽ vang ở châu âu....romeo này cũng sành điệu gớm nhỉSmiley103, và tớ thích bài MONEY lắm cơLOLLOL
 
     xinh tươi rạng ngời là vậy, abba jờ có kẽ đã bỏ cuộc chơi biệt tích jang hồ QUI ẨN  giữa 1 trong những hòn đảo trong lòng thành phố stockholm .........NO MORE CHAMPAGNE and........SO UNLIKE YESTERDAYCry .....FOR NOW ONLY THE CONFETTI ON THE FLOOR Smiley100, c'est la vie!
       WÀ cho  đệ;
                 JE L'AIME À MOURIR -francis cabrel
                 NON, JE NE REGRETTE RIEN -edith piaf


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 19/11/2010 lúc 19:00
thnx anh hâm giáo chủ thật nhiều, lại có thêm một người bạn đồng cảm thì còn gì vui bằng.

                                                                ABBA 
                            Album : ABBA 1975

                                     ▼
                               http://fileserve.com/list/mZzfJAX -

album này tặng anh hâm giáo chủTongue có ca khúc Money, Money, Money mà anh thích còn bài Crazy world là bài ruột của em LOL
                                     Arrival 1976


                                          ▼
                                   http://fileserve.com/list/ERrPWBh -
                                                            coming soon : The Album (1997)
-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 14:26
                            Secret Garden

                                                      Dawn Of a New Century (1999)                                         ▼
                                   http://fileserve.com/list/925TMNu -
                                                      coming soon :  Dreamcatcher (2001)


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 19:10
Bài gốc của romeotringuyen romeotringuyen đã viết:

                            Secret Garden

                                                      Dawn Of a New Century (1999)                                         ▼
                                   http://fileserve.com/list/925TMNu - - Download

                                                      coming soon :  Dreamcatcher (2001)


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 19:36
 
                           bắc âu lạnh wá....
 
       jờ lang thang xuống  nam âu  ẤM ÁP thăm vùng NAPOLI nơi  bờ biển trải dài, nơi sum họp tụ tập  của những nghệ sĩ chính hiệu "vô sản"nếu k muốn nói là "cái bang" đẳng cấp của Ý  hahaha...nơi mà  sophia loren cũng đã có 1 thời trẻ thơ tung tăng và rất rất nhiều hàng độc ra lò tại đây... Wink
 
               O SOLE MIO -MARIO LANZA


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 20:36
 
         romeo thử nhâm nhi thêm 1 tuyệt phẩm của NAPOLI- QUÊ HƯƠNG GỐC CỦA PIZZA
 
            bảo đảm nghe là GHIỀNSmiley109
 
 
                  TORNA A SURRIENTO        ANDREA-BOCELLI         
 
          


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 21:11
 Cảm ơn Hâm Giáo Chủ về ca khúc này, rất ngọt ngào LOL nhưng mà không tìm thấy ca sĩ giống như HGC đã đưa lên nên nghe tạm người khác hát :D

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 21:11
chẹp MC Hâm Giao Chủ giới thiệu là thèm roài đâyLOL thank so much!!! ah mà bài này hình như có phiên bản tiếng Anh bất chợt không nhớ tên

-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 21:20
ôi giai điệu sao mà ngọt ngào thế!!! còn cái Lycric giao phó cho em google translate dịch thì thâu rầuConfused

-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Thọt 2
Gửi ngày: 20/11/2010 lúc 22:07
Bài gốc của romeotringuyen romeotringuyen đã viết:

ôi giai điệu sao mà ngọt ngào thế!!! còn cái Lycric giao phó cho em google translate dịch thì thâu rầuConfused


romeotringuyen nếu có rãnh gặp toa cho vài liều uống đỡ buồn nhe


-------------
Bác Hồ có nói:
...Gian nan rèn luyện mới thành công...


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 21/11/2010 lúc 14:03
                                        Secret garden

                                                                                        Dreamcatcher 2001
                                         http://fileserve.com/list/BTDV6wK -


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 21/11/2010 lúc 14:57
                                
               MA BAKER-boney m
                           (ma baker, she knew how to die!)
        Smiley88"freeze, i'm ma baker! put your hands in the air and give me all your money,             
 
   don't any body move! the money or your lives!"
 
 
   trở lại với thế giới wild wild west của BLACKS UNCLE SAM
 
             
 
 
   


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 21/11/2010 lúc 19:28
                               Boney M

                                        Gold - 20 Greatest Hits - Boney M (2008)

                           Nhớ lại khoản thời gian " Ở đâu có tiệc vui, ở đó có Boney M"LOL


                                         ▼
                                 http://fileserve.com/list/RztCm3e - http://fileserve.com/list/RztCm3e -                                           coming soon : Gold - 20 Super Hits - Boney-M (2008)-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 21/11/2010 lúc 22:22
                             Vanessa Paradis

                                                                   Vanessa Paradis - M&J 


                                                                             ▼
                                                                   http://fileserve.com/list/GAysWvc -


Gửi bởi: leminhruong
Gửi ngày: 21/11/2010 lúc 22:58
chào bạn tringuyen hổm rài bận quá không có lên mạng được mình không có rành về mấy vụ đó trang wed mình đua cho bạn la của ông cậu của mình ổng biết trang đó lâu rồi hình như là ổng tải mấy cd trong đó gần hết rùi đó mình có phần mềm chỉ cần dán link lên thui là tụ động tải về rùi tự giải nén cho mình luôn bạn tringuyen có biết phần mềm đó không

-------------
trường


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 22/11/2010 lúc 14:34
chào bạn Trường! cái phần mềm bạn nói mình cũng có xem qua và tải về, nhưng khi cài đặt xong lúc thiết lập thông số nó bảo phải nhập user và pass của ISP nên... thôi không xài LOL. Vã lại nguồn nhạc của mình phần lớn tải bằng Torrent. Cảm ơn bạn Trường đã gợi ý và chia sẽ kinh nghiệm !!! 

                          Secret Garden

                                                     Once in a Red Moon (2002)                                                                        
                                                       http://fileserve.com/list/JKZNenT -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 22/11/2010 lúc 22:08
                              Linkin Part
                                                   Thêm chút lửa cho cuộc sống với
                                                           One Step Closer 2000
 


                                                                          ▼
                                                           http://fileserve.com/list/sPs2qET -


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 23/11/2010 lúc 10:36
             
              lửa...! đó là DIRE STRAIT    
trong 1 chiều đầu thu óng ả trên những con đường vắng tanh giữa những nhấp nhô núi đồi xen lẩn những ao hồ xanh lơ đôi khi bị phủ lớp hơi nước giữa những bụi cỏ rừng thông....rồi cùng nhau chết lặng chia nhau mẩu marijuana  rồi... BROTHER IN ARMS vang lên nhìn ra cửa sổ xe....lá đỏ vàng đung đưa rơi, thấp thoáng những căn nhà gỗ xinh xinh côi cút, tiếp tục lướt wa những thị trấn nhỏ buồn. có lẽ đó là thứ lữa đã đốt tan saint-exupery và jean jene huguenin  
                      "nắng chiều...đêm tối..
                            và dire strait -BROTHER IN ARMS"
 
         nếu sui hong bị tiêu vì thứ lữa ngọt ngào mê li đó thì forever u're burn Smiley91  
                         


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 24/11/2010 lúc 11:28
                                   Dire Straits 

                                                                 Dire Straits - Brothers In Arms
                                                              
                                             http://fileserve.com/list/4pDThU9 -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 24/11/2010 lúc 14:46
                               Khắc Việt

                                                                 Yêu Lại Từ Đầu
                                                                                ▼
                                                                   http://fileserve.com/list/Bc8mPhr -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 24/11/2010 lúc 18:07
                              SecretGarden

                                                        2004 The ultimate Secret Garden                                       ▼
                                                              http://fileserve.com/list/ew5uBGA -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 25/11/2010 lúc 08:28
Secret garden 

 Earthsongs (Limited Edition)  [ APE] 2005                                                                    
                                                         http://fileserve.com/list/fEZxseb -


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 25/11/2010 lúc 13:38
Cảm ơn anh tringuyen về cái album của Khắc Việt ^^

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 25/11/2010 lúc 23:15
                          Noo Phước Thịnh 

                                                            Đổi Thay (2010)[FLAC]

                                                                              
                                                            http://fileserve.com/list/VdRhar2 -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 26/11/2010 lúc 15:44
                                    AYO

                                                        Gravity at last 2008  [FLAC]                            
            http://fileserve.com/list/vRktnKM -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 27/11/2010 lúc 13:25
                              The Beatles
 
                                                          Please Please Me ( 1963 )
 
 
                                                                           
                                                           http://fileserve.com/list/SDZP7ps - DOWNLOAD
http://lh3..jpg -

-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 27/11/2010 lúc 15:23
Ayo rất hay :D thank a!

-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 27/11/2010 lúc 16:39
       
      ayo  Thumbs Up   Smiley55, original!!!!!!!!
 
                      " better days" Smiley103 
 
 
 
         
 
   


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 29/11/2010 lúc 10:17
Cảm ơn các bạn đã ủng hộSmile một album nữa của AYO

                                      AYO


                                                                         Album : JoyFul [Flac]

                                                                              
                                                               http://fileserve.com/list/k4tNaPA -  


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 29/11/2010 lúc 11:49
      " better days " ayo   &  "the worst" rolling stone       
   ayo: people're telling me to keep aways from u coz u won't change anyway  Smiley109
 
 rollingstone : well, i said from the first i'm the worst kind of guy for u to be around Smiley91
 
     ayo : i can't help myself sill believing... better daysSmiley98
 
  rollingstone: you trust me too much, you'll see, take all the pain! it's your way, get out kidSmiley104
 
 


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 30/11/2010 lúc 09:08
But they would never understand 

how much I feel for you 

But I can't help myself still believing

Better days , better days, 

better days, better days.....

Con tim của AYO đã chiến thắng lý trí mất rồi, khi yêu mà!!! cho dù người ta nói với em về anh như vậy đấy, nhưng em vẫn tin rằng.....better days


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 30/11/2010 lúc 09:13
                           Đàm Vĩnh Hưng

                                                             Khoảng Cách (2010)                                
                 http://fileserve.com/list/GMFxqJK -


Gửi bởi: Sun
Gửi ngày: 01/12/2010 lúc 13:51
Anh tringuyen cho em yêu cầu cái album To The Beat của Mỹ Tâm nha, cảm ơn anh trước  :D


-------------
Cộng đồng thông tin đồ họa http://hithesun.com - HiTheSun - Trang thông tin về các sản phẩm đồ họa trong và ngoài nước,nơi đánh giá nhận xét và chia sẻ những tác phẩm,ý tưởng thiết kế độc đáo


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 01/12/2010 lúc 16:47
         
          đổi không khí với dark music phong cách latin Big smile, muốn cảm hết cái vị đen tối đến nhứt nhối của bài này u phải trốn vào 1 góc nào đó tối tăm vào lúc những cảm xúc tăm tối tưng tửng tuôn trào LOLLOLhahaha...rồi sẽ thấy ...cứ như là độc trị độc ...tối thui hết cỡ đã đời rồi ...thì  tối sẽ trở nên thừa mứa nhạt nhẽo ....thế là sẽ  hăm hở chui  trở ra tiếp tục cuộc chơi rạng ngờiSmiley104
 
       có sanh thì có diệt...  diệt KIẾN RẬN TÂM HỒN triệt để  lại bay bổng thăng hoa theo phong cách HÂM Smiley95
 
              AMORE SI- tanita tikaram


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 01/12/2010 lúc 17:53
AMORE SI- tanita tikaram <= It's cool Thumbs Up

thích câu này :tối thui hết cỡ đã đời rồi ...thì  tối sẽ trở nên thừa mứa nhạt nhẽo ....thế là sẽ  hăm

 hở chui  trở ra tiếp tục cuộc chơi rạng ngời


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 01/12/2010 lúc 18:04
Của Sun nèSmile

                                     Mỹ Tâm

                                                                       To The Beat ( Vol 7)[ Flac]                                                                      
                                                       http://fileserve.com/list/HgtmvAN -  


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 02/12/2010 lúc 14:04
                                Kenny G

                                                      Rythm and Romance ( 2008 )                                                        
                                         http://fileserve.com/list/yyZFVRw -


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 03/12/2010 lúc 10:41
 
    bây giờ thì không là chui dô bò ga nữa, mà là bay bổng với không lời Smiley67
 
       hungarian sonata đến từ wê hương của lizt
       hungarian dance...........brahm


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 03/12/2010 lúc 17:27
  hungarian sonata bài này hay nhưng tìm lại trong bộ sưu tập của mình thì không thấy trong album nào hjx hjx, hâm giáo chủ có thì up lên cho mình nha thnx bạn trướcSmile
 Ballade pour Adeline <= mình thix bài nỳ


-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 04/12/2010 lúc 17:40
Lần Lượt giới thiệu cùng  các bạn 7 albums của Enigma

1 ) Enigma - 1990 - MCMXC AD

2 ) Enigma - 1993 - The Cross Of Changes

3 ) Enigma - 1996 - Le Roi Est Mort, VIVE Le Roi

4 ) Enigma - 2000 - The Screen Behind the Mirror

5 ) Enigma - 2003 - Voyageur

6 ) Enigma - 2006 - A Posteriori

7 ) Enigma - SEVEN LIVES, MANY FACES

                             Enigma

                                                       MCMXC AD ( 1990 )                                                              
                                            http://hotfile.com/list/1076292/c3b4b94 -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 05/12/2010 lúc 08:55
                                 Enigma 

                                                    The Cross Of Changes (- 1993 -)


                                                                           ▼
                                                           http://hotfile.com/list/1076296/e056841 --------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 05/12/2010 lúc 15:36
Hai ngày rồi không thấy Hâm giáo chủ lên bình luận âm nhạc buồn quáCry 

-------------
Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again.


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 06/12/2010 lúc 16:03
                                  Enigma

                                                  Le Roi Est Mort, VIVE Le Roi  (1996 )                                                                       
                                                       http://hotfile.com/list/1076301/9e6c210 -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 06/12/2010 lúc 18:28
                             Enigma

                                      The Screen Behind the Mirror (2000)


                                                                    
                                                     http://hotfile.com/list/1076303/6240554 -


Gửi bởi: romeotringuyen
Gửi ngày: 06/12/2010 lúc 22:26
                                Enigma

                                                                    Voyageur


                                                                       
                                                        http://hotfile.com/list/1076304/46d9e60 -


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 09/12/2010 lúc 09:09
  
    sáng súc miệng với PRINCIPLES OF LUST rồi cafe với TOUT LE MOND-carla bruni
 
       POL:   cậu đang tìm j?
       TLM:           tớ nào biết, chỉ biết là cả thế giới luôn phải tìm 1 cái chi đóConfused, cả tớ cũng vậy!
       POL :  THƯỢNG ĐẾ? LOVE?
       TLM : nếu cái tốt chỉ để cái xấu thành lấp lánh cuốn hút, và đức hạnh là kích thích tố cho những khác khao sa đoạ thì đừng nói với tớ về nhửng thứ không hề có thật THIÊN THẦN - ÁC QUỶ.
               
                           TOUT LE MONDE NE L'A PAS TROUVÉ Wink
 
 
     chẳn thật sự biết ji nên cũng sẽ chẳn bao jo biết là thật sự tìm ji, mà nếu k thật sự biết mình tìm ji thì sẽ chẳn bao jo tìm thấy ........          
                 nếu biết sẽ hong bao jo tìm ra thì tìm chi cho mệt he romeo, hãy tìm như 1 amateur
                           CHỈ ĐỂ VUI THÔI MÀ-BÙI GIÁNG
 hay là chỉ để      CONTRE LA SOLITUDE
                           CONTRE L'INDIFFERENCE


Gửi bởi: saiyuki_1807
Gửi ngày: 17/01/2011 lúc 16:05
Cho xin link down bài " Will my soul ever rest in peace " của Stratovarius và bài " Crucify my love " của X-Japan được không bạn ?


Gửi bởi: cakho
Gửi ngày: 23/02/2011 lúc 15:25
           
              cho cakho BOb DYLAN coi neWink  , idol cua cako doEmbarrassed
 
                            "all i really want to do"   
 
                is to be friend with u hihii


Gửi bởi: hoabattuqn
Gửi ngày: 26/07/2011 lúc 16:03
Mở máy vi tính, click chuột và thỏa thích hát karaoke online là hình thức giải trí được đông đảo giới trẻ hiện nay ưa thích.

Hát hay không bắng hay hát!!!“Rất đơn giản vì hầu như mọi trang web nhạc đều có mục hát karaoke, chỉ cần thao tác vài bước điền thông tin cá nhân để trở thành thành viên của trang web, sau đó đăng nhập vào, chuẩn bị một headphone có gắn micro là có thể làm ca sĩ tha hồ hát và có thể nghe lại ca khúc ấy nữa”
Trang http://www.yeucahat.com/ - http://www.yeucahat.com sẽ là nơi cung cấp mọi thể loại nhạc để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu nghe và thưởng thức âm nhạc của bạn , hãy để âm nhạc luôn là niềm đam mê nhé.vào thư giãn nào các bạn!!!
...........
http://www.yeucahat.com.vn - Hat
http://www.yeucahat.com.vn - Nhac, nghe nhac
http://www.yeucahat.com.vn - Tap hat


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 19/09/2012 lúc 07:55
     
              Ngọn lữa đã hỏa táng TROY  Wink


          


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 20/09/2012 lúc 10:18
   

  đốt Troy, người ta đã đi qua những hoang tàn sa mạc....

       đã đến lúc trở về lại quê nhà, với con đường làng
lung linh nắng

                      


Gửi bởi: hâm-giáo-chủ
Gửi ngày: 03/10/2012 lúc 08:13
  
                nơi đó thời gian sẽ ngừng trôi....muôn đời sẽ là cổ tích.

       


          
In trang | Close Window