In trang | Close Window

không tên 1

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Trung tâm Giải trí Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Thơ tự sáng tác
Mô tả diễn đàn: Chỉ đăng các bài thơ tự sáng tác
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=12894
Ngày in: 20/08/2019 lúc 12:30


Chủ đề: không tên 1
Gửi bởi: Dracula
Tiêu đề: không tên 1
Gửi ngày: 04/01/2010 lúc 21:57
< ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 11">< name="Originator" ="Microsoft Word 11">

Ngồi buồn viết chữ vẻ tranh

Viết nên bốn chữ “tình anh mất rồi”

Vẽ nên những cảnh lẻ loi

Bởi ta cứ mãi đơn côi một mình

Viết rằng ai kẻ chung tình

Sao tôi chỉ thấy tình mình mãi rơi

Vẽ rằng những cảnh có đôi

Sao người cứ mãi cho tôi nát lòng

Đêm buồn lòng nói tiếng không

Nhưng sao vẩn thấy lòng mong đợi gì

Đợi hoài đợi chẳng được chi

Vì người ta đã ra đi mất rồi.-------------
Nếu nỗi buồn là vật chất thì … sẽ là người rất giàu cóIn trang | Close Window