ThotNot.com Forum Trang chủ
Trang chủ diễn đàn Trang chủ diễn đàn > Các chuyên đề khác > CÔNG NGHỆ THÔNG TIN > Hệ thống Mạng
  Chủ đề mới Chủ đề mới RSS Feed - Một vài khái niệm trong mạng
 Ban quản trị   Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm trong diễn đàn   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Một vài khái niệm trong mạng

 Trả lời Trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Lựa chọn cho chủ đề Lựa chọn cho chủ đề
prettyboy View Drop Down
Điều hành viên
Điều hành viên
ảnh đại diện
Điều hành: E-Books & Cù lao Tân Lộc


Tham gia: 29/12/2006
Đang ở: C:\WINDOWS\SYSTEM
Trạng thái: Offline
Point: 1059
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn prettyboy Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post Chủ đề: Một vài khái niệm trong mạng
    đã gửi: 21/03/2007 lúc 06:38

DNS (Domain Name Services)

Service chạy trên một Computer có nhiệm vụ trả lời những yêu cầu truy vấn tên (hostname) ra IP address thực của các Internet Servers. ví dụ về một truy vấn tên, ISA Clients cần truy cập đến www.vietnamlab.com hay mail.vietnamlab.com. (đây là một hostname, và hostname là kiểu tên duy nhất được dùng để mô tả về các Computer đang cung cấp các dịch vụ trên Internet)

· FQDN (Fully Qualified Domain Name):

Là Computer name, chỉ ra được cấu trúc logic của tên Computer gắn với Domain chứa Computer ấy. Ví dụ: www.security.net được xem xét về cấu trúc logic như sau: “Security.net” là Domain name, “www” là tên của Computer cung cấp Web service của Domain đó. Ngòai ra các .com, .net, .edu, .gov, .org ,v.vv.. là do các tổ chức quy định Internet  Domain Name (ICANN,..) đưa ra.

· LAT Host:

Những Computer hoạt động bên trong Mạng nội bộ thông thường nằm trong danh sách LAT (Local Address Table), giúp ISA server phận biệt với các External Host. ISA server dùng NAT dể xử lý các LAT host này (thay các IP Address của LAT host bằng External IP address trên ISA server), trước khi thông tin được gửi ra ngoài.

· NetBIOS Name:

Cũng được gọi là Computer Name, được dùng phổ biến trong các Mạng nôi bộ (mô hình WORKGROUP các máy tình thường dùng Netbios name để giao tiếp với nhau, không dùng Hostname – chú ý: Hostname chỉ được dùng trong 2 trường hợp: Cho các server cung cấp dịch vụ trên Internet, và trong các hệ thống Domain nội bộ, như Active directory domain của Microsoft)

· Record:

Trong hệ thống DNS, và nằm trong DNS zone, các record chính là bản ghi cụ thể chỉ rõ một Host, một Mail server, một Web server hay Domain Controller, v.vv gắn liền với IP address ( hoặc ngược lại  ghi IP adrress trước và Hostname sau) của những Server này, và là nhân tố chính phục vụ cho việc truy vấn tên từ Clients.

· Primary và Secondary Protocol:

Có những Server cung cấp chỉ một Network Service  khi giao tiếp, có thể Service phải được vận hành trên nhiều Port (hay nói cách khác phục vụ trên nhiều connections cùng thời điểm cho dù chỉ cung cấp 1 service. Ví dụ Active FTP server  service, chạy đồng thời trên 2 TCP ports: 21- thiết lập connection, và 20- truyền data (khác với Passive FTP chỉ mở TCP Port 21)

Trong ví dụ trên, Primary connection trên Active FTP server được thực hiện thông qua TCP Port 21, còn Secondary connection qua TCP port 20. Như vậy TCP 21 là Primary Protocol, còn TCP 20 là Secondary Protocol của Active FTP Server Application.

· TTL ( Time to Live)

 Có đơn vị, được tính bằng giây, xác định thời gian cho một name record tồn tại trong DNS zone, trước khi name record này phải được refresh, để cập nhật thông số mới chính xác cho mình.

· WINS (Windows Internet Name Services)

Cũng là Sevice chuyên giải quyết các truy vấn tìm tên như DNS, ngoại trừ việc NAME được giải quyết trên WINS là NETBIOS NAME (dạng tên không phân tầng như Hostname, có chiều dài tối đa 16 kí tự - kí tự thứ 16 dùng để xác định dịch vụ mà Computer dùng NETBIOS name này cung cấp cho các Computer khác trên Mạng, ví dụ 1 record được đăng kí trong WINS server là SERVER <20> : Computer name là Server và kí tự Hexa cuối 20, xác định cho các Computer khác trên Mạng biết được 2 thông tin: Computer name là Server và dịch vụ mà máy này cung cấp là Fire and Print Sharing.

Vietnamlab.com

Lên trên
 Trả lời Trả lời
  Chia sẻ   

Đến diễn đàn Tôi có thể làm gì? View Drop Down

Web ThotNot
Web ThotNot.com Forum
Copyright © 2002-2018, ThotNot.com Forum - Diễn đàn đồng hương Thốt Nốt
Phát triển bởi tất cả các thành viên ThotNot.com, ThotNot.net
Địa chỉ liên hệ: adminthotnot.net